Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU


Regulamin sklepu internetowego https://awakeninginthedark.pl
Zarejestowanego pod nazwą
Mara Production Sp.zo.o.
ul. Janasa 4
Katowice 40-855
NIP 6343023937
REGON 525361467

§1 Rejestracja i logowanie – Konsument

1. Klient może zarejestrować swoje konto w Sklepie. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej Sklepu wybrać zakładkę "ZAREJESTRUJ SIĘ",
a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres email, login oraz hasło.
Na podany przez Klienta adres e-mail zostaje przesłana wiadomość e-mail potwierdzająca założenie konta.
2. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu przy pomocy podanych w trakcie rejestracji loginu oraz hasła.
3. Dla realizacji zamówienia Klienta konieczne jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail)
także udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacja Regulaminu
4. Przez skuteczne złożenie zamówienia należy rozumieć proces przejścia wszystkich etapów (kroków)
składania zamówienia i zatwierdzenie przyciskiem ‘Zamawiam i płacę’.
Potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku ‘Zamawiam i płacę’ wiąże się z obowiązkiem opłacenia zamówienia.
5. Po zalogowaniu, Klient w zakładce ‘Moje konto’ może dowolnie modyfikować swoje dane podane podczas rejestracji
oraz przeglądać historię swoich zamówień i płatności.
6. Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości email,
jaką przesyła Sprzedawca po złożeniu zamówienia przez Klienta. Wiadomość email zawiera potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę
wraz ze wszystkimi elementami zamówienia.

§2 Formy płatności i dostawy.

1. Szybka płatność za zamówiony towar może nastąpić kartą płatniczą, przelewem internetowym realizowanym przez system PayU.
Dodatkowo płatności można dokonywać: tradycyjnym przelewem bankowym, poprzez system PayPal oraz przy odbiorze
2. Dostawa jest realizowana na całym świecie
3. Sklep realizuje dostawę zamówionych towarów za pośrednictwem firmy InPost, DPD, Pocztex48 oraz Poczty Polskiej
4. Koszty dostawy uzależnione są od gabarytu/wagi oraz sposobu dostawy, wynoszą od 0 do 22zł.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie w zakładce „Koszty dostawy”.

§3 Realizacja zamówień.

1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dokonanie wszystkich etapów realizacji: od rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia, poprzez przekazanie przesyłki firmie kurierskiej, do przekazania przesyłki Klientowi.
2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 10 dni roboczych, jeśli jest w kategorii przedsprzedaż czas wóczas jest podany indywidulanie na stronie produktu. 

 


§4 Warunki reklamacji (zgłoszenie wad rzeczy sprzedanej).

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną,
określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres e-mail: mara.manufacture@gmail.com, telefonicznie: +48 517628819
3. Klientowi przysługuje prawo żądania:
a. wymiany towaru na nowy,
b. obniżenia ceny,
d. odstąpienia od umowy o ile wada towaru jest istotna.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
Towar niezgodny z umową należy odesłać na adres: Reklamacja  MARA PRODUCTION  UL. KRUPNA 23A, ROGOŹNIK 42-582 LUB PACZKOMAT  RZN01M Kościuszki 157 Rogoźnik TEL 517628819 , PROSIMY O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT !
5. W przypadku zgłaszania reklamacji należy podać: pełną nazwę reklamowanego produktu,
numer zamówienia opis wady.

§5 Odstąpienie od umowy

1.Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia
od umowy w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów,
za wyjątkiem kosztów związanych z kosztami innymi niż najtańszy zwykły koszt dostarczenia towaru oraz bezpośrednich kosztów zwrotu
towaru Sprzedawcy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem, za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail: mara.manufacture@gmail.com oświadczenia na piśmie – można w tym celu wypełnić formularz odstąpienia od umowy.
Zwrotu produktu można dokonać tylko i wyłącznie w przypadku produktu nieużywanego, nienaruszonego, oryginalnie zapakowanego.
2.W razie odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba, że Sprzedawca nie poinformował
Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy.
Zgodnie z ustawą, termin na dokonanie zwrotu płatności wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta
do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zakupiony towar należy odesłać na adres:
Mara Production Sp.zo.o. ul. Janasa 4 Katowice 40-855

§6 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Mara Production Sp.zo.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Janasa 4
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 – Art. 6 pkt.1 b)
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą
3. Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, sprostowania, poprawiania, żądania usunięcia,
ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych.
Każda osoba czyjej dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw
w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Dane osobowe są przechowywane przez Sprzedawcę tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa,
a po jego zakończeniu zostaną usunięte.

§8 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl